BİZE ULAŞIN : 0 232 245 57 75 / 0553 949 57 75
Çalışma Saatleri :
Hafta İçi
08:30 - 17:30
Hafta Sonu
08:30 - 13:30

SKOLYOZ TANI VE TEDAVİSİ

İnsan omurgasına yandan bakıldığında tam düz değildir. Boyun ve bel bölgesinde hafif çukurluk (lordoz) ve sırt bölgesinde hafif kamburluk (kifoz) vardır. Omurga sağlıklı bir insanda C1'den L5'e kadar ön-arka planda düz bir çizgi halinde uzanır. Bu dizilimin bozulup, omurgada sağa veya sola doğru eğriliklerin ortaya çıkmasına skolyoz denir.

Skolyoz, aslında bir hastalık değil, bir bulgudur ve pek çok hastalıkta karşımıza çıkabilir.Nasıl ki farklı hastalıklara bağlı olarak ateş ya da ağrı gibi bulgular ortaya çıkabiliyorsa, çeşitli hastalıklar da skolyoza neden olabilir. Bu nedenle skolyoz, sağlıklı bir omurga yapısında oluşan biçimsel bir deformite olarak tanımlanabilir. Diğer yandan,skolyoz iki boyutlu bir deformite değildir. Bu durum kendisini, kaburga kamburluğu ve skapular( kürek kemiği) belirginlik olarak gösterir.Skolyoz, etyolojisine göre yapısal ve yapısal olmayan olarak iki büyük grupta toplanabilir.
Yapısal olmayan skolyozpostural bozukluklarda, bir bacakta kısalıkta, ağrılı durumlarda (disk hernisi, paravertebralirritasyon) ya da psikolojik nedenli olabilir. Düzelme ya da ilerlememe ihtimali fazladır ve tedavisi daha kolaydır. Yapısal olmayan skolyozda Adam testi yapılırken hasta öne doğru eğildiğinde eğrilik ortadan kalkar.
Yapısal skolyozda omurgaya ya da destekleyen yapılara ait bir bozukluk vardır. Omurgada gerçek bir lateral eğim vardır. Çoğu zaman nedeni belirlenemez (%80 idiyopatik). Genetik nedenler etkili olabilir. İdiyopatik grup görüldüğü yaşa göre infantil, juvenil, adolesan ve erişkin olarak sınıflanabilir.

İnfantil: Doğumdan 3 yaşa kadar. İdiyopatikskolyozun %1'i. %60'ı erkek. %80'i kendiliğinden düzelir.

Juvenil: 3-9 yaş. İdiyopatikskolyozun %10-15'i, kızlarda sık.

Adölesan: 9-16 yaş. Puberte öncesi belirgin. İlerleme olasılığı yüksek.

Yapısal skolyozun, doğumda omurgada var olan anormallikler nedeniyle ortaya çıkarsa konjenital; kas veya nöronal yapılardaki spinabifida, serebralpalsi, spinalmusküleratrofi gibi bir soruna ikincil ortaya çıkarsa da nöromüsküler kaynaklı olduğu söylenir.
Omurgayı etkileyen hemen her durum (travma, tümör, enfeksiyon) skolyoza da yol açabilir.Skolyozun Tedavisi:
Skolyozun tedavi süreci skolyoza neden olan hastalığa ve kişide oluşan skolyoza göre değişkenlik gösterir. Yani bazı hastalar için tedavi süreci doğal akışında devam ederken; kimi hastalarda ise kişinin tedaviye verdiği cevap skolyozun türüne göre değişebilmektedir. Skolyoz çocukluk ve ergenlik döneminde büyüme ile ilerleme göstermektedir. Yani, omurganın eğriliği daha da artmaktadır. 

Tüm bu sebeplerden dolayı skolyoz için tüm durumlara uygulanabilecek doğru ve tek bir tedavi seçeneği yoktur. Skolyozun tanı aldığı yaş, eğriliğin yeri ve derecesi, skolyozu oluşturan sebepler, muayene bulguları ve radyolojik tetkiklerden alınan veriler dikkatlice incelenerek, yani skolyoz için yapılacak tedavi ‘kişiselleştirilerek’ hastadan hastaya değişecek şekilde titizlikle uygulanmalıdır. 
Her bir tedavi seçeneği kendi içerisinde, hastaya göre değişiklik gösterse de skolyoz tanısı aldıktan sonra skolyoza özel fizik tedavi egzersizleri faydalı olabilir. Ancak bu egzersizler için zamanlama önemlidir. Çok erken yaşta başlanan egzersizler, çocukta erken bıkkınlığa neden olabilir. Bunun sonucunda egzersizin asıl gerekli olabileceği ve hızlı büyümenin olduğu ileri yaşlarda çocuk egzersiz yapmak istemeyebilir.

Skolyoz egzersizlerinde amaç;

·         Omurganın stabilitesini arttırmak

·         Kasları güçlendirmek

·         Kas dengesizliğini düzeltmek

·         Esnekliği arttırmak